La Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA) rep un ajut FEDER per impulsar un nou Programa de Valorització i Transferència en l’àmbit agroalimentari

El projecte, que recull els resultats i dinàmiques de valor de la XaRTA, ha rebut el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement

La Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA) ha rebut un ajut del cofinançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, destinat a xarxes d’R+D+I i coordinat a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca.

La XIA és una xarxa de la que formen part grups de recerca de les següents entitats: UAB, UB, UdG, UdL, UdL-IRTA, UVIC, UPC, URV, la Fundació Miquel Agustí, la Fundació ALICIA i l’IRTA.

El nou Programa de Valorització i Transferència de la Xarxa d’Innovació Alimentària començarà recollint els resultats i dinàmiques de valor de la Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA). Així, s’aplegarà l’estoc de coneixement i tecnologies obtingudes durant els últims anys, que s’incorporaran a una nova Cartera de Tecnologies Valoritzades de la Xarxa d’R+D+I.

La Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA) va néixer l’any 1995 i ha anat evolucionant tots aquests anys fins consolidar-se i aconseguir resultats prometedors en les activitats de transferència cap al sector agroalimentari i en les activitats de valorització de resultats de recerca que s’han anat realitzant. 

La nova Xarxa d’Innovació Alimentària, de la que formen part més de 400 investigadors especialitzats de 7 universitats i 6 centres de recerca del país, té com a objectiu transformar la interacció entre el sistema de Recerca, Desenvolupament i Innovació en alimentació i el sector agroalimentari, incorporant criteris econòmics i socials per resoldre millor els problemes persistents i complexos i, alhora valoritzar els resultats de recerca que permetin transferir de manera efectiva el coneixement i la tecnologia el sistema de Recerca. L’assoliment d’aquest objectiu es desenvoluparà en el Programa de Valorització i Transferència de la Xarxa mitjançant un conjunt d’actuacions.

  • Actuació 1: Resposta a Reptes Sectorials.
  • Actuació 2: Valorització de Resultats de Recerca 
  • Actuació 3: Transferència de Serveis Tecnològics Avançats 
  • Actuació 4: Talent en Innovació 

Aquest projecte transformador pretén incrementar l’impacte econòmic i social de les iniciatives impulsades a través del Programa de Valorització i Transferència. A continuació, es destaquen una sèrie de fites més concretes que es volen assolir: 

  • Identificar eixos estratègics on focalitzar les activitats de la xarxa, coordinar els projectes col·laboratius i impulsar comunicació científica veraç mitjançant l’impuls de Comitès d’Experts de cada Àrea d’Especialització.
  • Incrementar el nivell de maduresa social de les iniciatives de resolució de reptes complexes de la societat des de la detecció dels problemes o reptes reals.
  • Incrementar el nivell de maduresa tecnològica de les iniciatives de valorització des de les etapes més properes a la recerca.
  • Incrementar els projectes col·laboratius amb altres agents del sector a través dels Serveis Tecnològics Avançats.
  • Identificar el talent en innovació dins l’ecosistema alimentari per afavorir l’ocupabilitat. 
  • Afavorir la capacitació dels integrants de la xarxa en processos d’innovació i emprenedoria.

La durada del projecte és de 5 anys, des de l’1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2022. El cost subvencionable és de 1.071.448,79€ i un cofinançament FEDER de 50% i l’altre 50% es subvencionat per la SUR (Secretaria d’Universitats i Recerca) del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

El nou Programa de Valorització i Transferència de la Xarxa d’Innovació Alimentària ha rebut el suport de importants entitats dins el món de la recerca com: la Direcció General d’Alimentació,Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació , a través de la Sub-direcció general de Transferència i Innovació Agroalimentària, l’empresa IRIS TECHNOLOGY GROUP S.L., l’Institut de Ciència de Materials (ICMAB-CSIC), l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC), l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) i l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2-CSIC).

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.