Què fem

XaRTA

Missió

La missió de la XaRTA consisteix en:

  • Apropar la investigació de les nostres unitats a la societat.
  • Millorar la competitivitat del sector agroalimentari.
  • Cobrir les demandes de les administracions públiques en tecnologies innovadores.

Objectius

Per això, la XaRTA té tres objectius prioritaris:

  • Valoritzar els Resultats de la Investigació (Convocatòria EvalXaRTA).
  • Identificar les sinergies entre les ofertes individuals dels grups de recerca per promoure les capacitats del col·lectiu i agilitzar la col·laboració amb el sector.
  • Promoció de projectes R+D+I col·laboratius.